Välkommen till Rotary distrikt 2390

Rotary är ett världsomspännande nätverk av engagerade, professionella personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. Medlemmarna träffas normalt en gång i veckan för att vidga sina vyer och göra goda insatser för samhället, både hemmavid och längre bort. Rotarys distrikt 2390 längst ner i Sverige –  söder om en linje mellan Skälderviken och Hanöbukten – samordnar ett 60-tal aktiva Rotaryklubbar med 2.700 medlemmar.

 
Distriktsnytt
Tillsammans med Rotary Distrikt 9350, som omfattar västra Sydafrika, Namibia och Angola planerar vårt distrikt ett så kallat Vocational Training Team (VTT) under 2020 och 2021. Utgångspunkter för detta VTT är att lära sig mer om hur skolor i de båda distrikten arbetar med ”Literacy and Basic Education” i de senare åren av förskolan och de tidiga åren av skolan, med fokus på barn med annat modersmål än engelska respektive svenska. Till detta söker Rotary Foundationkommittéen även en ledare för teamet. Kanske du är den rätta?
RFE-kommittén påminner om att sista datum för anmälan den 29:e september om ni ska följa med till Argentina och USA. Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. Anmälan skall göras senast 30 september till https://rotary2390.se/page/rfe
Nu är det dags igen för dialogkvällar om Rotarys humanitära verksamhet. Den här gången med fokus på The Rotary Foundation (TRF). För att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta sig till utbildningarna ses vi den 3 oktober i Landskrona på Hotell Öresund, 8 oktober i Malmö, (lokal meddelas senare) och den 10 oktober i Ystad, (lokal meddelas senare)
Alla kvällarna börjar vi med en bit mat klockan 18 och håller på till klockan 21.
Anmälan allra senast den 1 oktober till viveca@serder.se Dags också att söka distriktsbidrag till projekt som klubbarna driver lokalt eller internationellt.
Måndagen den 16 september blev startskottet för Rotary Sustainability Distrikt 2390, distriktets kommitté för hållbarhetsfrågor. Under detta möte kom tankar och förslag upp kring hur vi ska kunna arbeta med frågorna. Det handlar om allt från enskilda insatser lokalt till att lyfta fram frågorna globalt. En del i arbetet kommer vara att sprida kunskap. Kommittén kommer bjuda in till föredrag kring olika aspekter av hållbarhet. Minst lika viktigt är det att få in tips på bra föredragshållare och aktiviteter. 
Häftigaste året i mitt liv, är den vanligaste reaktionen efter ett år som utbytesstudent. Nu har alla ungdomar mellan 15 och 17 år som vill läsa utomlands möjlighet att inkomma med ansökan till Rotarys Ungdomsutbyte Sverige(RU), en stiftelse som drivs ideellt av Rotary med syfte att genom studentutbyten öka förståelsen mellan människor världen över. RU erbjuder ettårsutbyten med över 20 länder i alla världsdelar samt även sommarutbyten och sommarläger. Du som Rotarian kan informera ungdomar och skolor om denna möjlighet.
 
Runt om i världen pågår nu för fullt planering av olika klubb- och distriktsarrangemang med anledning av World Polio Day den 24 oktober. För att informera och inspirera till evenemang vill vi samla alla klubbars planerade aktiviteter med anledning av detta. Dessutom är tanken att vi ska kunna kommunicera ut i ett samlat grepp vad som är på gång i vårt distrikt under denna dag. Vi vill skapa en gemensam evenemangskalender för World Polio Day inom Distrikt 2390. 
På fredag den 27 september kl 11 har ni chansen att uppleva järnåldern i Uppåkra. Då har Staffanstorps Rotaryklubb arrangerat en specialvisning av Uppåkra Arkeologiska Center. Ett unikt tillfälle att dyka ner i järnåldersstaden Uppåkras historia och träffa arkeologerna på plats. Mer information och anmälan finns på Staffanstorp.Rotary2390.se Läs mer så hittar du till platsen:
 
Nu kan alla medlemmar i distriktets klubbar logga in på distriktets hemsida www.rotary2390.se för att anmäla sig till evenemang och utbildningar eller för att ta del av information som enbart är tillgänglig för medlemmarna.
 
 
Kommunikation är A och O för alla Rotaryklubbar. Nu har du som är funktionär i klubben chansen att lära dig hur du med ClubRunner snabbt kan nå ut med information till klubbens medlemmar, men även om hur du lägger in program, hanterar närvaron m.m. Den 30 september kl 18-21 vägleder distriktets District Internet Communication Officers (DICO) Mats Håkanson och Stellan Larsson oss i hur vi kan använda verktygen som finns i ClubRunner på Marina Plaza i Helsingborg. Den 1 oktober kl 18-21 hålls samma utbildning på Hotel Lundia i Lund och den 3 oktober 18-21 blir det på Scandic Hotel Stortorget i Malmö.
Sista måndagen i varje månad kl 12.15 - 13.30 håller Rotary Näringslivsnätverk 2390 Helsingborg – RNH-möte i restaurangen på Marina Plaza, Kungstorget, Helsingborg. RNH är en mötesplats där Rotarymedlemmar skapar ett klubböverskridande nätverk för yrkesverksamma med målsättningen att hjälpa varandra skapa affärer utifrån respektive yrkesroll. Genom att verka i Rotarys anda är ambitionen att inspirera och hjälpa varandra med idéer, kontakter och att hålla sig uppdaterade om det lokala näringslivet. Nästa tillfälle blir den 30 september 2019. Därefter 28 oktober och 25 november 2019.
Möjligheternas kväll kan man sammanfatta Distriktorganisationens kväll då guvernör Torkil Rönne hade samlat 27 funktionärer i en förberedelse  för framtiden med bättre kommunikation via ClubRunner. På rekordsnabb fart har ClubRunner blivit det naturliga kommunikationsverktyget i distrikt 2390. 43 klubbar har sedan ClubRunner introducerades för drygt två år sedan gått över och 15 klubbar är fortfarande kvar i ClubAdmin. För att alla medlemmar/klubbar ska kunna nås av distriktets information har distriktet gjort en "spegling" via Rotary.org. Guvernören Torkil Rönne har rustat sig med rollups som han tar med sig på klubb-besöken så att alla Rotarianer får kunskap om hur Rotary är uppbyggt och fungerar. Guvernörsbesöken har förberetts genom AG (assisterande guvernörer) som varit ute och informerat i klubbarna.
Rotary Norden nr 5 2019 är ute nu och du kan här läsa  om Klimatmålen i Norden och om hur Rotary ska kunna få fler kvinnor in i klubbarna, ett reportage med två aktiva kvinnor; Suzan Stenberg, fd medlemszonkoordinator, och Lena Lagestam, fd public image coordinator. Det rapporteras även från Almedalsveckan där Rotary medverkat under de tre senaste åren.Läs om Lommaloppet och årets yrkesperson i Trelleborg med mera. Klicka här RN 5 2019 så har du den elektroniska versionen. Vill du vara säker på att alltid ha RN med dig i mobiltelefonen så hämta Appen genom att klicka här: RN-Appen
Nu är det dags att anmäla sig till kommande RFE-utbyte med Argentina och USA. Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar. Anmälan skall göras senast 30 september till https://rotary2390.se/page/rfe
 
Den 11 november besöker Sveriges enda kardinal, Anders Arborelius, Rotary i samband med ett intercitymöte i Helsingborg. Det är Rotaryklubbarna Helsingborg Magnus Stenbock som i samarbete med Helsingborg Kärnan bjudit in kardinalen till att hålla föredrag med start kl 12 i Elite Marina Plaza Hotel i Helsingborg. Kardinal Anders Arborelius är känd för sitt engagemang i bland annat medicinsketiska frågor, flykting- och invandrarfrågor samt ekumeniska frågor. Den 28 juni 2017 utnämndes biskop Anders Arborelius till kardinal av påve Franciskus.
Guvernör Torkil Rönne är ute på sin Eriksgata i D2390. Med sig i bagaget har han två Rollups som ger en överskådlig inblick i hur Rotary som organisation fungerar respektive vilka olika alternativ till medlemsskap som finns. Rotary är ett yrkesnätverk som även gör gott i världen med all välgörenhet, lokalt och internationellt. Missa inte klubbmötet då guvernören kommer på besök. Du lär dig väldigt mycket om Rotary samtidigt som du får tillfälle att få svar på dina frågor.
 
Kalender
september 2019
M ti O to F S S
26
27
28
29
30
31
01
03
05
07
08
11
12
14
15
20
21
22
28
29
01
02
03
04
05
06
 
Tema 2019/20
 
Internationella Rotarynyheter
Rotary Foundation receives highest rating from Charity Navigator for 12th consecutive year

Rotary Foundation receives highest rating from Charity Navigator for 12th consecutive

 
Logga in?
För att anmäla dig till ett evenemang måste du logga in som medlem. Så här gör du!