Distriktets utbildningar

 

Grundutbildning i Rotarykunskap

– Allmänt om Rotary och dess värderingar.
– Att vara Rotarian.
– Klubben – Distriktet – Rotary International.
– Hur man finner mer kunskap om Rotary.

Målgrupp: Nyblivna Rotarianer samt alla övriga intresserade medlemmar.

02 okt 18.00–21.00 i Sjöbo
07 okt 18.00–21.00 i Helsingborg
09 okt 18.00–21.00 i Malmö
 

Fortsättningskurs i Rotarykunskap

– Fördjupning

18 nov 18.00–21.00 i Malmö
20 nov 18.00–21.00 i Sjöbo
 

Utbildning i rotary.org (My Rotary)

Kommer under hösten 2019

Rotary Leadership Institute – RLI 11

– Målgrupp: I första hand tillträdande presidenter. Även tillträdande funktionärer i klubbar eller distrikt samt övriga med tillräcklig Rotaryerfarenhet.

1. Allmänt om Rotary och dess värderingar.
16 nov 2019 08.30–16.00 Plats meddelas senare

2. Ledarskap i en ideell organisation. Klubben
18 jan 2020 08.30–16.00 Plats meddelas senare

3. Rotarynätverket, även internationellt m.m.
07 mar 2020 08.30–16.00 Plats meddelas senare

ClubRunner

Grundkurs, fortsättningskurs
Utbildningar efter behov
Tidpunkter och typ av utbildning meddelas senare

 

Utbildningsansvarig

Ulf Larsson