Posted by Mats Håkanson on jan 29, 2019
Hackerattacken mot ClubAdmin innebär att de klubbar som använder detta IT-stöd inte har någon hemsida eller möjligheter att hantera medlemmar, program etc. Arbete pågår intensivt och prognosen är att en begränsad version med medlems­data ska vara igång under vecka 6. Därefter startar teknikerna att återskapa övriga funktioner. De klubbar som använder ClubRunner påverkas enbart genom att direktadressen rotary.se/klubbnamnet inte fungerar utan det är ClubRunner-adressen som ska användas för att komma till dessa klubbars hemsidor. I förteckningen över distriktets klubbar är denna adress inlagd.