Posted by Mats Håkanson on jan 20, 2019
ClubAdmin ligger nere sedan fredag kväll 18 januari, vilket bl.a. innebär att vare sig hemsidor eller mejl fungerar för de klubbar som använder ClubAdmin. Felet anges vara allvarligt och kan ta längre tid att åtgärda. Vi kommer att ge mer information om störningen här på distriktets hemsida så snart vi har mer information. De klubbar som använder ClubRunner påverkas inte av störningen mer än att direktadressen rotary.se/klubbnamnet inte fungerar. Dessa klubbar nås via ordinarie ClubRunner-adress.