ROTARY FRIENDSHIP EXCHANGE

Rotary Friendship Exchange är ett internationellt utbytesprogram för Rotarymedlemmar. Det går ut på ett ömsesidigt utbyte, där vi först reser ut till medlemmar i ett annat land och därefter tar emot dessa medlemmar hemma hos oss. Normalt sker utbytet gruppvis, arrangerat inom Rotarydistriktet, men det sker också utbyten mellan enskilda medlemmar.
 
En närmare beskrivning av RFE får du om du klickar här. Informationen är på engelska.
 
RFE kommitté
I vårt Rotarydistrikt – 2390 – har vi en RFE-kommitté som består av:
  • Göran Korpe (ordförande)
  • Lena Bosson
  • Folke Pehrsson
  • Peter Lindqvist
  • Jan Mark
  • Thomas Mårtensson
  • Annika Månsson
 
 
 
Aktuellt om RFE
Mars 2019 genomförde vi en utresa till Taiwan, Rotary Distrikt 3460.
 
Plan för kommande besök och utresa:
2020
– Utresa till Buenos Aires Argentina januari
– Utresa till Boston USA april/maj
– Besök från Buenos Aires Argentina i augusti
2021
– Besök från Boston USA våren maj