Ämne

Målgrupp

Datum

Tid

Plats

Ansvarig

           
ClubRunnerutbildningar
         
           
CR grundutbildning   190313 18:00-21:00 Fridhems Folkhögsk., Svalöv Mats Håkanson
CR grundutbildning   190320 18:00-21:00 Hantverksgården, Limhamn Mats Håkanson
CR grundutbildning   190328 18:00-21:00 Hantverksgården, Limhamn Mats Håkanson
           
           
Rotary grundutbildning
         
Att vara Rotarian. Klubben-distriktet-RI Alla, särskilt nyare Rotarianer  19-03-04 17:30-21:00  hos Birgitta Birgitta Arnving-Friberg
Hur man finner mer kunskap om Rotary. Alla, särskilt nyare Rotarianer  19-03-06 17:30-21:00 Skurups Sparbank, Skurup Eva Bergstrand
           
           
RLI - Rotary Leadership Institute
         
           
kurs nr 10 modul 3   19-03-23 9:00-16:00 Malmö Hugo Cederschiöld
          Ulf Larsson
           
RLI - Facilitatorsutbildning          
utbildning för blivande RLI-facilitatorer Rotarianer med god rotarykunskap 19-05-04   Glasklart, Malmö Hugo Cederschiöld
  som genmgått en RLI-kurs        
           
           
           
TRF - The Rotary Foundation
         
           
Tillsammans gör vi världen lite bättre TRF-ansvariga, presidenter, tillträdande 19-03-05 17:30-21:00  Scandic Helsingborg Nord Viveca Serder
TRF - The Rotary Foundation presidenter samt övriga intresserade.        
Rotary Doctors Sweden   19-03-07 17:30-21:00 Sjöbo Gästgifvaregård, Sjöbo Viveca Serder
U-fonden          
Shelterbox   19-03-13 17:30-21:00 Odd Fellow, Lund Viveca Serder
           
           
           
           
Medlemsutveckling
         
           
Analys av klubbens medlemssituation. Ansvariga för medlemsutveckling i våren 17:30-21:00   Magnus Persson
Aktivt rekryteringsarbete. Exempel på klubben samt presidenter och till-        
lyckade strategier. SWOT-analys före! trädande presidenter        
           
PETS
         
Tillrädande guvernör och AG utbildar Tillträdande presidenter, tillträdande 19-03-16   Scandic Triangeln, Malmö Torkil Rönne
sina tillträdande presidenter sekreterare, tillträdande skattmästare       Lillemor Darinder